Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatpolitik for foreninger

Persondataloven for EU pr. 25. maj 2018.

Sidst ændret mandag den 6. juli 2020.

 

Slagelse Linedance dataansvar

Vi behandler personoplysninger, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi behandler personoplysninger til bestemte formål, og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Slagelse Linedance er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson(er): Formand Birgit Trille Andersen og Kasserer Else Marie Holst Larsen

Adresse: Oehlenschlægersgade 6B, 4200 Slagelse

CVR-nummer 41034742

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

- CPR-nummer

- Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 

Her indsamler vi oplysninger, og hvilke personlige data, og med hvilke formål?

- Ved indmeldelse i Slagelse Linedance skal navn, bopæl, email, fødselsdag samt hvilke hold man danser på oplyses.

- Overstående data bruges rent administrativt i forbindelse med indbetaling af kontigent samt email bruges med henblik på udsendelse af diverse informationer.

 

Medier:

Billeder taget i forbindelse med dans, opvisning, events m.m. vil blive brugt på hjemmesiden, foreningens Facebook-profil samt kan i sjældne tilfælde blive brugt i forbindelse med reklame for Slagelse Linedance.

 

Kontaktformular på hjemmesiden:

- Ved kontakt via vores websted, gemmes den personlige information som gives videre til os. Når Slagelse Linedance har handlet på henvendelsen slettes informationen  igen.

- Ved kontakt via vores Facebook-side, gemmes den personlige information, som gives til os. Denne information slettes ikke igen.

 

Tilmelding til arrangementer:

- Ved tilmelding til arrangement i og med Slagelse Linedance skal navn, telefonnummer, email samt klub/forening oplyses. Efter arrangementets afholdes slettes data igen.

 

Hvor længe gemmer vi personlige data?

- Personlige data modtaget direkte fra medlemmet, gemmes så længe man er medlem af Slagelse Linedance + 5 år efter opsigelse af medlemskab, da bogføringslovens regler stiller krav om dette.

 

Videresendelse af data, og hvem har adgang til disse oplysninger:

- Vi har ingen aftale med tredjepartsmodtagere, udover Slagelse Kommune, og videresender derfor aldrig personlige oplysninger.

- Vi videregiver kun oplysninger til offentlige myndigheder, hvis det bliver påkrævet.

 

Beskyttelse af personlige data:

- Vi videresender ikke personlige data til tredjepart.

- Kun medlemssekretær, bestyrelse samt instruktører har adgang til til medlemslisten med personlige data.

 

Hvilke databehandlere benytter vi:

- Hjemmesiden: CMS-systemer "Content Management System"

- Kontigentbetaling: Danske Bank

- Medlemsliste: Microsoft Exel, Dropbox

- Mailprogrammer: Microsoft Outlook mail, G-mail, Hotmail, Livemail

 

TOP